Intelsoft

Vízia

Zákazníkom poskytujeme riešenia na mieru podporujúce kľúčové podnikové procesy.

Ako súčasť vízie má spoločnosť záujem byt modernou spoločnosťou a pre zamestnancov zostať atraktívnym zamestnávateľom.

Našou víziou je dlhodobé smerovanie k modernému spôsobu poskytovania informačných  systémov. Či už klasickým licenčným spôsobom, alebo v súčasnosti sa stále viac presadzujúcim spôsobom poskytovania hotových riešení formou služieb (Cloud computing). Od naplnenia tejto vízie sa bude odvíjať dlhodobá stabilita spoločnosti a jej prospešnosť pre zákazníkov.

Súčasťou vízie je poskytovať zákazníkom riešenia na mieru podporujúce kľúčové podnikové procesy.

V rámci budúcnosti bude spoločnosť predstavovať kľúčového partnera pre zákazníkov, ktorému budeme prinášať stálu pridanú hodnotu.

Spoločnosť sa bude tiež zameriavať na poskytovanie služieb a riešení pre samosprávu ako významný a preferovaný partner.

Ako súčasť vízie má spoločnosť záujem byt modernou spoločnosťou a pre zamestnancov zostať atraktívnym zamestnávateľom.