INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným

zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,  vložka číslo: 4135/B Stromová 13, P.O. Box 62, 837 62 Bratislava IČO: 31 33 99 13 DIČ: 2020335988 IČ DPH: SK2020335988 tel.: +421 2 54 77 76 32, 34 e-mail: info@intelsoft.sk, info@noris.sk