Hodnoty firmy

Kontinuita Profesionalita Rešpekt

Stabilita Inovácie Otvorenosť

Sme tu už viac ako 25 rokov. Od svojho založenia kontinuálne rastieme. 

Istota profesionalita

Do dnešnej doby bolo realizovaných na Slovensku viac ako 100 úspešných implementácii informačných systémov NORIS a NORIS.NEXT a to aj vrátane špecializovaných a zákazkových riešení.

KONTINUITA

Pre našich zákazníkov sme tu už viac ako 25 rokov. Prvým produktom v portfóliu spoločnosti INTELSOFT bol ekonomický informačný systém EKOADAM. Ten dodnes používa viac ako 350 zákazníkov.

Od svojho založenia spoločnosť kontinuálne rastie. Rozrastá sa vertikálne aj horizontálne (nové divízie, pobočky, ktoré sa postupne transformovali na samostatné spoločnosti). Postupne pribúdali zákazníci a partneri, rozvíjala sa kvalita a portfólio produktov a služieb.

Za prelom v histórii spoločnosti je možné považovať rok 1998, kedy sa spoločnosť INTELSOFT stala výhradným lokalizačným, distribučným a vývojovým partnerom spoločnosti Asseco Solutions, a.s. Praha pre informačný systém LCS.NORIS pre celú Slovenskú republiku.

Tento systém bol postupne nasadený u mnohých zákazníkov o ktorých sa stará postupne vybudovaná sieť spoľahlivých partnerov.

V roku 2005 sa divízia ekonomického softvéru pre malé a stredné spoločnosti (hlavne pre podniky z agrosektora) transformovala na ALTRIX, spol. s r.o.  a pobočka na východnom Slovensku sa transformovala na INTELSOFT EAST, spol. s r.o.

Vo februári 2011 získala spoločnosť INTELSOFT na základe zmluvy so spoločnosťou Asseco Solutions, a.s. Praha, výhradný výkon majetkových práv k informačnému systému LCS.NORIS pre územie Slovenskej republiky. V ďalších rokoch vznikol postupným vývojom nový informačný systém NORIS.NEXT. Tento je postavený na platforme .NET.

Do dnešnej doby bolo realizovaných na Slovensku viac ako 100 úspešných implementácii informačných systémov NORIS a NORIS.NEXT a to aj vrátane špecializovaných a zákazkových riešení.

PROFESIONALITA

Tím INTELSOFTu pozostáva zo špičkových odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti tvorby a implementácie informačných systémov. Všetci plne rozumejú  súčasným technológiám a projektovému riadeniu. Preto sa môžu zákazníci vždy spoľahnúť na vysoký štandard služieb.

Významnú úlohu v stratégii spoločnosti zohráva partnerstvo s významnými subjektami. Ide prevažne o partnerov z odvetvia informačných technológií. Spolupráca prebieha v rámci dlhodobého projektu NORIS Open Slovensko. Princípom tohto projektu je vytváranie podmienok spolupráce na vývoji a implementácii informačných systémov pre slovenské vývojové a implementačné spoločnosti a systémových integrátorov. Jeho základným poslaním je uplatnenie a zdieľanie know-how na platforme európskej úrovne a medzinárodných štandardov. A to s využitím najmodernejších technológií. Táto spolupráca s využitím spoločných nástrojov a metodiky pomáha dynamicky vytvárať a overovať nové špecializované moduly systému tak, ako sa vyvíjajú  požiadavky trhu.

STABILITA A ISTOTA

Dodávané informačné systémy (najmä NORIS.NEXT) sú vytvorené tak, aby  fungovali v strednodobom horizonte bez výrazných zmien a zásahov.

Legislatívne zmeny sú sledované počas celej doby prevádzky informačného systému. Tieto sú neodkladne zapracované. Tým získajú zákazníci istotu vo svojom podnikaní.

Všetky udalosti v dodávaných informačných systémoch sú monitorované a protokolované. Údaje zákazníkov sú plne chránené.

REŠPEKT KU ZÁKAZNÍKOVI

Najvyššou prioritou spoločnosti  je dlhodobá spokojnosť zákazníkov. Tá vyplýva z nepretržitých inovácií, detailnej znalosti procesov a potrieb zákazníkov a tiež efektívnej vzájomnej komunikácie. Tak vzniká dlhodobo úspešná vzájomná spolupráca.

Dodávané informačné systémy majú modulárnu architektúru. Je možné ich nasadiť u zákazníkov v krátkom čase. Čo pre zákazníkov znamená ušetrené prostriedky aj čas.

Je ich možné prispôsobiť podľa potrieb a špecifických požiadaviek zákazníkov. Pričom niektoré veci si vie zrealizovať, v prípade potreby, aj sám zákazník. Tým zákazník zníži závislosť na dodávateľovi a  celkové náklady na údržbu a servis systému.

Aby zamestnanci zákazníkov dokázali naplno využiť možnosti dodávaných systémov, súčasťou ich dodávky sú školenia. Rozsah školení je vždy taký, aby zamestnanci zákazníkov dokázali so systémami pracovať efektívne a s ľahkosťou.

INOVÁCIE A OTVORENOSŤ

Spoločnosť INTELSOFT patrí dlhé desaťročia na trhu podnikových informačných systémov k úplnej špičke.

Moderné aktuálne technológie, na ktorých sú vytvorené informačné systémy zabezpečujú bezporuchovú prevádzku a spoľahlivosť.

Dodávané informačné systémy dokážu pracovať aj s veľkými objemami dát. Zákazník má informácie o svojom podniku k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek (mobilný telefón, tablet..).

Nový systém NORIS.NEXT bol vytvorený evolučnou metódou tvorby informačných systémov.

Stabilita a Istota

Dodávané informačné systémy sú vytvorené tak, aby  fungovali v strednodobom horizonte bez výrazných zmien a zásahov.

Legislatívne zmeny sú sledované počas celej doby prevádzky informačného systému. Tieto sú neodkladne zapracované. Tým získajú zákazníci istotu vo svojom podnikaní.

Všetky udalosti v dodávaných informačných systémoch sú monitorované a protokolované. Údaje zákazníkov sú plne chránené.